Logotyp för Laxå Värme AB (Länk till startsida)
Laxå kommuns logotyp (Länk till Laxå kommun)

Anläggningsinformation

Produktionsanläggningen består av biobränsleeldade pannor och oljepannor. Kulvertnätet är ca 17 km långt och 193 anläggningar är kopplade till fjärrvärmenätet.


Anläggningsinformation från 2022

Under 2022:


Levererades:

27 GWh.

Producerades:

32,07 GWh (Var av 1,4% Olja)

Biobränsle

7 525 ton (98,6%)

Produktionsanläggningen består av:


Biobränslepanna 1

6 MW

Biobränslepanna 2

2,5 MW

Biobränslepanna 3

3 MW

Oljepanna

12 MW

Oljepanna

6 MW

Bild på anläggningen och blå himmel