Anläggningsdata

Anläggningsinformation LaxåVärme AB.

LaxåVärme AB producerar och distribuerar fjärrvärme i Laxå tätort.

Biobränslepannorna används som grundlastpannor och oljepannorna används för spets och reservlast.  Biobränslet kommer från sågverk och hyvlerier, det komprimeras ihop till briketter i pressar.