Postadress: Box 99, 695 22 Laxå

Besöksadress: Avloppsverket i Laxå, 695 30 Laxå

Kundtjänst: 0584-47 33 00

Växel: 0584-47 33 00

E-post: Laxå Värme