Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå  |  Telefon: 0584 - 44 40 80  Fax: 0584 - 44 40 90  Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se