Logga som leder till Laxå vattens startsida

Nya Biobränsleavtal!

Publiceringsdatum:

LaxåVärme har utfört en ny Biobränsleupphandling.

Som ett led i vårt miljöarbete, ställdes för första gången krav på CO2 utsläpp för bränsletransporterna.
Vi satte CO2/Ton levererat bränsle som ett utvärderingskriterie.

Anbudsutvärderingen var 80% Pris och 20% CO2/Ton.
LaxåVärme har tecknat avtal med 2 st. leverantörer av Briketter inför eldningssäsong 2020-2021.

1. Moelven Valåsen Wood AB Länk till annan webbplats.
2. Bioenergi One A, (saknar hemsida)

Nya avtalen börjar gälla 2020-09-01, avtalen är 1-åriga.

De nya avtalen kommer att generera en besparing på ca 550 SEK/TON Briketter