Logga som leder till Laxå vattens startsida

Om oss

Det här är Laxå Värme

LaxåVärme AB startades 1997 då fjärrvärmerörelsen i Tivedsenergi AB köptes. Tivedsenergi AB bildades av Laxå kommun och Gullspångs Kraft AB för att bygga ut fjärrvärme i Laxå 1984.

LaxåVärme AB levererar värme i Laxå tätort

LaxåVärme AB startades 1997-07-01 då fjärrvärmerörelsen i Tivedsenergi AB köptes.
Tivedsenergi AB bildades av Laxå kommun och Gullspåns Kraft AB för att bygga ut fjärrvärme i Laxå. Då kommunen avyttrade eldistributionen i Tivedsenergi AB så bildades LaxåVärme AB för att ta hand om värmedelen. Och sedan 19/5 2009 är Laxå kommun ensam ägare.

Från 1984 har det byggts ut ett 17 km långt kulvertnät i tätorten, samt en pannanläggning med tre biobränsleeldade pannor samt två reservlastpannor som eldas med olja.
Anslutna till nätet är 193 fjärrvärmecentraler, dessa är fjärravlästa sedan 1994.
Debitering sker månadsvis till våra kunder, möjlighet finns att betala med autogiro, E-faktura, samt via Kivra.

LaxåVärme AB har 2022:

  • 193 Kundanläggningar (fjärrvärmcentraler)
  • 17 km långt kulvertnät i tätorten
  • Eldat med 98,6% Biobränsle & 1,4 % olja
  • Sålt 27 GWh, det motsvarar årsförbrukningen för 1350 st normalstora villor.
  • 4 heltidsanställda
  • Bolaget är miljödiplomerat sedan 2016
Foto på röd byggnad med gräs i förgrunden