Logga som leder till Laxå vattens startsida

Tillgänglighetsredogörelse

Senast uppdaterad:

Laxå Värme står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur laxavarme.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från laxavarme.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Laxå Värme.

Reception / växel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Laxå Värme så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltningLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi förbättrar kontinuerligt såväl webbplatsen i sin helhet som nedladdningsbara dokument etcetera, och både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

Vi har justerat de senaste kända tillgänglighetsproblemen den 2 november 2020. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Laxå Värme så att vi får veta att problemet finns.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är godkänd av styrelse.

Consid AB har gjort en granskning av Laxå Värme AB. Kontrollen har genomförts både manuellt och med hjälp av tillgänglighetsverktyg. Bland annat Laxå Värme AB webbpubliceringsverktyg SiteVisions inbyggda tester för tillgänglighet och kodvalidering och olika automatiska testverktyg för PDF-dokument.

Senaste bedömningen blev klar den 23 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 november 2020.
Ärende
Ärende