Logga som leder till Laxå vattens startsida

Anläggningsinformation

Produktionsanläggningen består av biobränsleeldade pannor och oljepannor. Kulvertnätet är ca 17 km långt och 193 anläggningar är kopplade till fjärrvärmenätet.

Anläggningsinformation från 2022

Under 2022:


Levererades:

27 GWh.

Producerades:

32,07 GWh (Var av 1,4% Olja)

Biobränsle

7 525 ton (98,6%)

Produktionsanläggningen består av:


Biobränslepanna 1

6 MW

Biobränslepanna 2

2,5 MW

Biobränslepanna 3

3 MW

Oljepanna

12 MW

Oljepanna

6 MW