Logga som leder till Laxå vattens startsida

Anläggningsinformation

Produktionsanläggningen består av biobränsleeldade pannor och oljepannor. Kulvertnätet är ca 17 km långt och 194 anläggningar är kopplade till fjärrvärmenätet.

Anläggningsinformation från 2023

Under 2022:


Levererades:

28,52 GWh.

Producerades:

32,78 GWh (Var av 1,4% Olja)

Biobränsle

7 655 ton (98,6%)

Produktionsanläggningen består av:


Biobränslepanna 1, Togs i drift 1996

6 MW, Briketter

Biobränslepanna 2, Togs i drift 2001

2,5 MW, Briketter

Biobränslepanna 3, Togs i drift 2018

3 MW, Pellets

Oljepanna B, Togs i drift 2000

12 MW, EO1 MK1

Oljepanna C, Togs i drift 1986

6 MW, EO1 MK1

El-Panna

3 MW