Logga som leder till Laxå vattens startsida

Lokala miljövärden

Publiceringsdatum:

Nu finns LaxåVärme AB:s lokal miljövärden presenterade på hemsidan.
Grafiken är direkt ifrån bolagets inrapportering till intresseorganisationen energiföretagens årliga inrapportering till undersökningen kvalitetsnyckeln.