Logga som leder till Laxå vattens startsida

Höjning av fjärrvärme taxan 2024

Publiceringsdatum:

Inför 2024 ser bolaget ett behov av att höja priserna på fjärrvärme. Anledningen till prishöjning är de ökade kostnaderna för att producera och leverera fjärrvärme till dig som kund.

De ökade kostnaderna beror framför allt på kraftigt ökade marknadspriser på el och bränsle, d.v.s. faktorer som vi som företag har begränsade möjligheter att påverka.

LaxåVärme ABs styrelse har beslutat att höja Taxaorna enligt nedan från och med 2024-01-01.
Samtliga kunder kommer att bli underrättade angående denna förändring.

  • Fasta avgifter höjs med 5%. (Finns ej i alla Taxor)
  • Effektdelen (effektvärde, E) höjs med 5%. Det är den del som är baserad på varje kunds energibehov under de dygn då värmebehovet är som störst. (Finns ej i alla Taxor)
  • Energiavgiften (den rörliga delen som ni kan påverka själva) höjs med 8%.