Logga som leder till Laxå vattens startsida

Anläggningsdata

Senast uppdaterad:

Anläggningsinformation LaxåVärme AB.

LaxåVärme AB producerar och distribuerar fjärrvärme i Laxå tätort.

Biobränslepannorna används som grundlastpannor och oljepannorna används för spets och reservlast. Biobränslet kommer från sågverk och hyvlerier, det komprimeras ihop till briketter i pressar.