Logga som leder till Laxå vattens startsida

Frågor och svar

Frågor och svar

Fjärrvärmekunder kan få svar på de vanligaste för oss uppkomna frågorna.

Allmänt

Fjärrvärme är ett enkelt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Vatten hettas upp i det lokala fjärrvärmeverket, ofta genom olika typer av förnybara biobränslen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken som utgör fjärrvärmenätet. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.

LaxåVärmes fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Vår fjärrvärme produceras till största del (98-99%) med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå.

Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön.

Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.

Det går alltid att sänka sina värmekostnader lite till. Att sänka temperaturen med en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med cirka fem procent. Kontrollera att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.

Du kan även teckna serviceavtal med LaxåVärme, då kommer vi ut och går igenom din centrals alla delar och optimerar inställningarna åt dig. Intresseanmälan för serviceavtal finns på första sidan under E-tjänster. Mer information om serviceavtalet hittar du HÄR! Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor angående din nuvarande uppvärmningsform ta kontakt med LaxåVärmes Kundtjänst, eller Kommunens energirådgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Anslutning

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som sköter sig själv. Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat oavsett hur kallt det är ute. Du har dessutom obegränsad tillgång till varmvatten.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer.

Intresseanmälan fjärrvärme Öppnas i nytt fönster.

Nej. Din nya värmeväxlare har i princip obegränsad kapacitet eftersom du har ett värmesystem för en hel stad i ryggen. Din värmeväxlare ger dig både direkt värme och varmvatten, därför behöver du ingen ackumulering av varmvatten och därför heller ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme har du alltid obegränsad tillgång till varmvatten.

Andra vattenburna energikällor kan inte kombineras med fjärrvärme. Vi hoppas förstås att du tycker att fjärrvärmens enkelhet, låga miljöpåverkan och vår ambition att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris får dig att känna dig trygg med ditt val.

Det kan du göra. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice via telefon på 0584-47 33 00 för att sedan kunna göra en skriftlig anmälan.

Ska du istället flytta från ett hus med fjärrvärme ska du skicka in en flyttanmälan senast en vecka efter att du flyttat.

Flyttanmälan Fjärrvärme Öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Fjärrvärmeavbrott

Installation

Du som är kund äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen (värmeväxlaren) och ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt fjärrvärmemätaren.

Garantitiden är fem år på fjärrvärmecentralen. Därefter kan som kund teckna ett serviceavtal som gör att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det. Mer information hittar på våra sida om Serviceavtal Öppnas i nytt fönster. eller genom att kontakta vår kundservice på telefon 0584-47 33 00.

Är du fjärrvärmekund i dag och behöver byta fjärrvärmecentral kontaktar du vår kundservice för att få ett kostnadsförslag. Det tillkommer inga avgifter för själva anslutningen.

Är du ny villa kund, erbjuder vi installation till ett fast pris, då ingår ledningsdragning i marken från huvudledning med 15 m. Är sträckan längre kan priset behöva justeras.

Anslutningsavgiften är 85 000:- ink moms, i detta har man möjlighet att få rotavdrag för arbetstiden. Kontakta kundtjänst för mer information.

I det fasta priset ingår inte demontering av din befintliga panna.

När fjärrvärmen är inkopplad mäts den värme som förbrukas och den debiteras i efterskott varje månad.

Cirka 20 år för rörliga delar. Expantionskärl kan ha något kortare livslängd, tappar du tryck i din central? Ring kundservice.

Cirka en till två månader. Vi återfyller och lägger på jord och du gör själv det sista finjobbet, till exempel lägga matjord och gräs.

Priser

Fjärrvärmepriset är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara.

Främsta anledningen till eventuell prisjusteringar, är p.g.a. investeringar i anläggningen för att öka driftsäkerheten, eller p.g.a. ökade råvarupriser.

De intäkter vi får från energiavgiften går till att bygga ut och investera i våra ledningsnät så att de har en hög driftsäkerhet. En del av intäkterna används också för att kunna producera värme: inköp av ny utrustning, underhåll och utbyggnad av panncentralen.

Vi vill skapa en långsiktig trygghet för dig som kund och attrahera nya kunder för att vara ett konkurrenskraftig alternativ.

Det kan vara lätt att glömma den totala kostnaden över tid när man ser över sin uppvärmning. LaxåVärmes fjärrvärme är ett långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. Med fjärrvärmens många fördelar är LaxåVärmes ambition att vara ett prisvärt och konkurrenskraftigt alternativ i Laxå.


Det finns oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort, så i den meningen är fjärrvärme ett naturligt monopol. Samtidigt finns det många olika sätt att få värme och varmvatten på. Du har alltid full frihet att välja vilken uppvärmningsform du vill ha. Däremot är det viktigt för oss att behålla våra befintliga kunder och ständigt attrahera nya kunder. Därför måste vi se till att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig, lönsam och långsiktigt både för oss och för våra kunder.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer och har frågor om fjärrvärme eller våra priser. Som fjärrvärmekund kan du enligt fjärrvärmelagen begära förhandling och medling. Du har också möjlighet att säga upp ditt avtal om fjärrvärmeleverans. Lagen har som syfte att skydda konsumenten.

Vill du läsa mer eller behöver hjälp?