Logga som leder till Laxå vattens startsida

Energi- och klimatrådgivning

Senast uppdaterad:

Den kommunala energi- och klimatrådgivningens främsta uppgift är att ge oberoende råd till konsumenterna i energi- och klimatfrågor.
Allmänheten, småföretag och organisationer kan använda sig av kommunens energi- och klimatrådgivning.

Exempel energiförbrukning

Svenskt genomsnittshus: (Boyta ca 150 m2) Total energiförbrukning per år: ca 27 000 kwh

Fördelat på:

Värme: ca 16 000 kwh
Varmvatten: ca 5 000 kwh
Hushållsel: ca 6 000 kwh

Kontaktuppgifter till

Energi- och klimatrådgivare

Mats Brengdahl
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Prästgatan 6
711 30 Lindesberg

Tfn: 0581-830 47

Rubrik för en puffingång som ska leda till en av undersidorna

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...

En lite kortare rubrik

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...