Logga som leder till Laxå vattens startsida

Lokala Miljövärden

Senast uppdaterad:

Här hittar ni LaxåVärme AB:s lokala miljövärden.

Miljövärdena redovisar hur stora andelar av fossilt bränsle (Eldningsolja) samt biobränsle (Briketter & Pellets) som företaget har förbrukat det senaste året.

Briketter och pellets består av restprodukter från sågverksindustrin i forma av spån och kutterspån från sågning samt hyvling av plank till bräder.
LaxåVärme förbrukar ca 7000 Ton briketter och ca 800 Ton Pellets varje år.

LaxåVärmes Miljövärden 2021 Pdf, 758.6 kB, öppnas i nytt fönster.

LaxåVärmes Miljövärden 2022 Pdf, 621.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Rubrik för en puffingång som ska leda till en av undersidorna

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...

En lite kortare rubrik

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...