Logga som leder till Laxå vattens startsida

Felanmälan

Senast uppdaterad:

Här kan fel anmälas som inte är av akut karaktär.

Akuta fel anmäls på 070-648 82 79.
OBS! Om felet är på kunds anläggningsdel debiteras kostnderna kunden.

Formulär för felanmälan

* = obligatoriskt