Logga som leder till Laxå vattens startsida

Prislista 2017

Senast uppdaterad:

Fjärrvärmepriser för år 2017

Taxa 09 villakunder.

Energiavgift 935 kr/MWh inklusive moms.

Taxa 10 Effektvärde (E) < 80 kW

Fast årsavgift 4001)*E

1)indexerade ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Energiavgift 521 kr/MWh exklusive moms.

Taxa 11 Effektvärde (E) 81-500 kW

Fast årsavgift 24001)+3701)*E

1) indexerade ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Energiavgift 513 kr/MWh exklusive moms.

Taxa 12 Effektvärde (E) > 501 kW

Fast årsavgift 200001)+3301)*E

1)indexerade ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Energiavgift 504,5 kr/MWh exklusive moms.

Priser fastställs av styrelsen för LaxåVärme AB.

Förklaringar

E = anslutningens effektbehov uträknat med ett kategorital på 2200.

För speciella abonnemang kan andra kategorital användas exempelvis värmepump i kombination med fjärrvärme.

Leveransbestämmelser

LaxåVärme AB ansvarar för mätning av leveransen. Förbrukningen avläses automatiskt vid debiteringstillfället.

Debitering sker månadsvis vid månadsskifte.

För övrigt tillämpas Svensk Fjärrvärmes ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.