Logga som leder till Laxå vattens startsida

Prislista 2020

Senast uppdaterad:

LaxåVärmes fjärrvärmetaxa från och med 2020-01-01

Taxa 09 gäller för villakunder, taxa 10-12 gäller för flerfamiljshus, lokaler och industrier.

Taxa 09

Energiavgift 1031 kr/MWh inkl. moms

Taxa 10

Effektvärde (E) < 80 kW.
Fast årsavgift 0 kr.
Effektavgift 570 kr x E
Energiavgift 547 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 11

Effektvärde (E) 81-500 kW.
Fast årsavgift 3060 kr/år.
Effektavgift 530 kr x E
Energiavgift 539 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 12

Effektvärde (E) >501 kW.
Fast årsavgift 25 498 kr/år.
Effektavgift 477 kr x E
Energiavgift 530 kr/MWh exkl. moms.

Förklaringar

E = anslutningens effektbehov uträknat med ett kategorital på 2200.

För speciella abonnemang kan andra kategorital användas exempelvis värmepump i kombination med fjärrvärme.

Leveransbestämmelser

LaxåVärme AB ansvarar för mätning av leveransen. Förbrukningen avläses automatiskt vid debiteringstillfället.

Debitering sker månadsvis vid månadsskifte.

För övrigt tillämpas Svensk Fjärrvärmes ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.