Logga som leder till Laxå vattens startsida

Prislista 2024

Senast uppdaterad:

LaxåVärmes fjärrvärmetaxa från och med 2024-01-01!
Fjärrvärmetaxan har höjts med 5% för de fasta delarna och 8% för de rörliga.

Taxa 09 gäller för villakunder, taxa 10-12 gäller för flerfamiljshus, lokaler och industrier.

Taxa 09

Energiavgift 1114 kr/MWh inkl. moms

Taxa 10

Effektvärde (E) < 80 kW.
Fast årsavgift 0 kr.
Effektavgift 599 kr x E
Energiavgift 590 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 11

Effektvärde (E) 81-500 kW.
Fast årsavgift 3210 kr/år.
Effektavgift 557 kr x E
Energiavgift 582 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 12

Effektvärde (E) >501 kW.
Fast årsavgift 26 773 kr/år.
Effektavgift 500 kr x E
Energiavgift 572 kr/MWh exkl. moms.

Förklaringar.

E = anslutningens effektbehov uträknat med ett kategorital.
Flerbostadshus, lokaler m.m kategorital 2200.
Industrier kategorital 1400.

Leveransbestämmelser.

LaxåVärme AB ansvarar för mätning av leveransen. Förbrukningen avläses automatiskt vid debiteringstillfället.

Debitering sker månadsvis vid månadsskifte.

För övrigt tillämpas Svensk Fjärrvärmes ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.
De nya villkoren hittar ni under rubriken AVTAL Öppnas i nytt fönster.