Logga som leder till Laxå vattens startsida

Prislista 2023

Senast uppdaterad:

LaxåVärmes fjärrvärmetaxa från och med 2023-01-01 är densamma som 2020, 2021 och 2022!
Fjärrvärmetaxan höjs inte 2023!

Taxa 09 gäller för villakunder, taxa 10-12 gäller för flerfamiljshus, lokaler och industrier.

Taxa 09

Energiavgift 1031 kr/MWh inkl. moms

Taxa 10

Effektvärde (E) < 80 kW.
Fast årsavgift 0 kr.
Effektavgift 570 kr x E
Energiavgift 547 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 11

Effektvärde (E) 81-500 kW.
Fast årsavgift 3060 kr/år.
Effektavgift 530 kr x E
Energiavgift 539 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 12

Effektvärde (E) >501 kW.
Fast årsavgift 25 498 kr/år.
Effektavgift 477 kr x E
Energiavgift 530 kr/MWh exkl. moms.

Förklaringar.

E = anslutningens effektbehov uträknat med ett kategorital.
Flerbostadshus, lokaler m.m kategorital 2200.
Industrier kategorital 1400.

Leveransbestämmelser.

LaxåVärme AB ansvarar för mätning av leveransen. Förbrukningen avläses automatiskt vid debiteringstillfället.

Debitering sker månadsvis vid månadsskifte.

För övrigt tillämpas Svensk Fjärrvärmes ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.