Logga som leder till Laxå vattens startsida

Prislista 2019

Senast uppdaterad:

LaxåVärmes fjärrvärmetaxa från och med 2019-01-01

Taxa 09 gäller för villakunder.

Taxa 09

Energiavgift 982 kr/MWh inkl. moms

Taxa 10-12 gäller för flerfamiljshus, lokaler och industrier.

Taxa 10

Effektvärde (E) < 80 kW. Fast årsavgift 400 1) × E. Energiavgift 547 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 11

Effektvärde (E) 81-500 kW. Fast årsavgift 2 400 1) + 370 1) × E. Energiavgift 539 kr/MWh exkl. moms.

Taxa 12

Effektvärde (E) >501 kW. Fast årsavgift 20 000 1) + 330 1) × E. Energiavgift 530 kr/MWh exkl. moms.

1) indexerande ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Förklaringar

E=anslutningens effektbehov uträknat med ett kategorital på 2200.

För speciella abonnemang kan andra kategorital användas exempelvis värmepump i kombination med fjärrvärme.

Leveransbestämmelser

LaxåVärme AB ansvarar för mätning av leveransen. Förbrukningen avläses automatiskt vid debiteringstillfället.

Debitering sker månadsvis vid månadsskifte.

För övrigt tillämpas Svensk Fjärrvärmes ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.